Adgang til arkivet og åbningstider

Lokalarkivets åbningsider:

Lokalarkiverne for Nr. Lyndelse og Nørre Søby Sogne holder normalt åbent i vore  arkivlokaler 2. og 4. tirsdag eftermiddag i hver måned kl. 14-17 undtagen i månederne juni, juli og august, hvor lokalarkiverne holder lukket. På grund af Covid-19 har arkiverne også været lukket for besøgene i november og december 2020.
Også i januar 2021 vil arkivet være lukket for besøgene, så længe biblioteker og de fleste forretninger fortsat er lukkede bortset fra dagligvareforretninger.
Men så snart biblioteker og de fleste forretninger lukker op igen, vil Nr. Lyndelse arkivet igen være åben for besøg 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17, dog med den begrænsning at kun maks. 4 gæster lukkes ind ad gangen af hensyn til Corona situationen, for at kunne holde passende afstand imellem folk. Mundbind og afspritning hører også med til forholdsreglerne.
Adressen er som hidtil Børnehuset Symfonien, Røjlevej 22, Nr. Søby.
De to lokalarkiver er næsten naboer til hinanden og med fælles indgang fra parkeringspladsen ud til Røjlevej. Skilt uden på børnehuset viser vej til de to arkivers fælles indgang.

Man kan altid kontakte de to arkivledere på e-mail eller telefon:
Birgit Rasmussen, e-mail: og
Jens B. Willumsen, Nr. Lyndelse, e-mail og tlf. 65 90 18 12
eller 30 54 90 97.

Begge arkiver er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).
Al post til Nr. Lyndelse arkivet sendes til arkivleder Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.