Postkort med motiv fra Nr. Lyndelse

Et gammelt postkort fra Nr. Lyndelse landsby fra før 1950.
Øverst ser man det daværende gadekær, den nuværende Kærvej til venstre med Rughavegårds staldlænge i baggrunden.
Det midterste billede viser Skullerodsholms stuehus med fint anlagt gårdsplads og klippede hække ind mod haven.
Nederste billede viser den daværende landevej mod Odense inden udretningen, dvs. den del af landevejen, som nu er Kærvej. Til venstre ser man den gamle Nr. Lyndelse Kro, til højre Rughavegårds staldlænge, som nu benyttes af Laco pizzaforretning og en damefrisør.

Nedenfor ses Nr. Lyndelses i 2023 nyrenoverede bystævne med bystævnestenene, en for hver gård i byen, og i midten byens/kirkens flagstang. I baggrunden Nr. Lyndelse “ny” Kro, som er indrettet i et tidligere stuehus til en af gårdene i byen.