Medlemskab

Medlemskab
Nye medlemmer optages gerne. Årskontingentet er 100 kr. for en husstand ifølge en beslutning på generalforsamlingen i januar 2024..
Henvendelse om optagelse som medlem bedes rettet til et af bestyrelsens medlemmer, se under hjemmesidens fane Bestyrelsen.