Medlemskab

Medlemskab
Nye medlemmer optages gerne. Årskontingentet er 50 kr. for enlige og 75 kr. for en husstand.
Henvendelse om optagelse som medlem bedes rettet til et af bestyrelsens medlemmer, se under hjemmesidens fane Bestyrelsen.