Om Arkivet

Foreningen og arkivet –
Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og tilhørende arkiv blev oprettet i 1980 og har nu ca. 100 medlemmer. Foreningen og arkivet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening og Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og udgiver to gange om året et medlemsblad “Lokalhistorisk Nyt”. Det indeholder både medlemsnyt og artikler om sognets historie. Derudover arrangeres byvandringer, udflugter, udstillinger og foredragsaftener.
Nye medlemmer optages gerne. Årskontingentet er 50 kr. for enlige og 75 kr. for en husstand.
Henvendelse om optagelse som medlem bedes rettet til et af bestyrelsens medlemmer, se under hjemmesidens fane Bestyrelsen.