Om Arkivet

Lokalarkivet, dets åbningstider m.m.
Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og tilhørende arkiv blev oprettet i 1980.
Lokalarkivet har lokaler i børneinstitutionen Symfonien (tidligere Nr. Søby Skole) med adressen Røjlevej 22, Nr. Søby. – Nørre Søby Lokalarkiv har lokaler samme sted.
Nr. Lyndelse arkivet har åbent for besøgende 1. og 3. tirsdag eftermiddag i hver måned kl. 13-16, medens Nr. Søby arkivet har åbent 2.og 4. mandag eftermiddag i hver måned kl. 14-17.
Indgang fra sydsiden af bygningerne. Et skilt yderst til venstre viser vej fra den store parkeringsplads. Man skal uden om bygningerne og gennem et par låger.
Ekstraordinær åbning kan aftales med arkivleder Jens Willumsen, tlf. 30 54 90 97.
I sommermånederne juni, juli og august holder arkivet lukket.

Foreningen og arkivet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening og Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og udgiver to gange om året et medlemsblad “Lokalhistorisk Nyt”. Det indeholder både medlemsnyt og artikler om sognets historie. Derudover arrangeres lejlighedsvis byvandringer, udflugter, udstillinger og foredragsaftener.
Nye medlemmer optages gerne. Årskontingentet er fra 2024 100 kr. for en husstand ifølge en beslutning på den årlige generalforsamling i januar 2024.
Henvendelse om optagelse som medlem bedes rettet til et af bestyrelsens medlemmer, se under hjemmesidens fane Bestyrelsen.