Kontakter

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Adresse: Børnehuset Symfonien, Røjlevej 22 (Nr. Søby gl. Skole)
med indgang fra den store parkeringsplads (skilt til lokalarkiverne viser vej).
Åbningstider for Nr. Lyndelse arkivet er 2. og 4. tirsdag eftermiddag i hver måned kl. 14-17,
dog ikke i månederne juni, juli, august.
Man kan også henvende sig direkte til arkivleder Jens Benoni Willumsen,
tlf. 65 90 18 12 eller 30 54 90 97 og e-mail:

SLA
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Andkærvej 19
7100 Vejle
Telefon: 75 84 08 98
Email: