Bestyrelse

Bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse for forening og arkiv er fra januar 2023:
Formand: Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, tlf. 30 54 90 97,
e-mail
Næstformand: Jens Ole Storm Pedersen, Mosevej 4, Freltofte, tlf. 31 21 26 82,
e-mail: vestergaardstorm@gmail. com
Kasserer: Hanne Hansen, Lumbyholmvej 10, tlf. 65 90 18 10, e-mail:
Sekretær: Lis Petersen, Dømmestrupvej 11, tlf. 51 90 41 84, e-mail:
Redaktør af bladet “Lokalhistorisk Nyt”: Jens Ole Storm Pedersen.
Ordinært medlem af bestyrelsen: Karl Kristian Ægidius, Albanivej 81 B, tlf. 22 49 48 54,
e-mail:
Redaktør af foreningens hjemmeside: Jens B. Willumsen
Jens B. Willumsen er fortsat leder af Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv