Bestyrelse

Bestyrelsen
Bestyrelsen for forening og arkiv er fra februar 2024:
Formand og næstformand er erstattet af et forretningsudvalg bestående af de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer.
Kasserer: Hanne Hansen, Lumbyholmvej 10, tlf. 65 90 18 10, e-mail: .
Sekretær: Lis Petersen, Dømmestrupvej 11, tlf. 51 90 41 84, e-mail: .
Arkivleder: Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, tlf. 30 54 90 97,
e-mail: .
Bestyrelsesmedlem: Karl Kristian Ægidius, Hjortegårdsvej 4, tlf. 22 49 48 54,
e-mail: .
Bestyrelsesmedlem: Jens Ole Storm Pedersen, Mosevej 4, Freltofte, tlf. 31 21 26 82,
e-mail: vestergaardstorm@gmail. com.
Redaktør af foreningens hjemmeside www.nrlyndelsearkiv.dk: Jens B. Willumsen.
Redaktør af foreningens blad “Lokalhistorisk Nyt”: Jens Ole Storm Pedersen.
Redaktør af foreningens Facebook-gruppe “Nørre Lyndelse Sogns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv”: Jens Ole Storm Pedersen.