Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Arkivets åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv har åbent for besøgene 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17.
Hvis nogen ønsker at kontakte os, kan henvendelser ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller 30 54 90 97 eller e-mail
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet lukket permanent, dog kan det besøges ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen. Fra september 2021 er der åbent normalt igen.
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Foreningens årlige generalforsamling blev sidst holdt i 2020
Den blev afholdt mandag den 27. januar 2020 på ”Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, med deltagelse af i alt 30 personer. –
Aftenen blev indledt af økologisk gartner Lars Skytte fra Dømmestrup. Han fortalte om sit mangeårige økologiske virke som økologisk gartner.
Efter kaffen gik man videre til selve generalforsamlingen.
Helle Borggreen blev valgt til dirigent.
Derefter indledte formanden Niels Chr. Lind med sin fyldestgørende årsberetning for 2019, der blev godkendt af forsamlingen.
Næste punkt var arkivleder Jens Benoni Willumsens årsberetning for 2019 for Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Gjorde opmærksom på, at arkivets mange fotos og dokumentregistreringer kan ses og købes på internettet ved at gå ind i databasen www.arkiv.dk. Her vælger man “Udvidet søgning”. På den næste side skriver man Nr. Lyndelse under Arkiv, hvorefter man kan søge navne og steder på den efterfølgende side. Beretningen blev godkendt.
Foreningens regnskab for 2019 blev forelagt af kasserer Hanne Hansen. Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen forslog, at årskontingentet for 2020 forbliver uændret, dvs. 50 kr for enkeltmedlemmer og 75 kr. for en husstand, hvilket også blev godkendt.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Niels Lind, Hanne Hansen, Hans Kristiansen og Jens Willumsen. Alle modtog genvalg. Hans Kristiansen døde i marts 2021.
Ole Storm Pedersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Revisorerne fortsætter ligeledes.
Under eventuelt foreslog Helle Borggreen, at nogle af arkivets lokalfilm vises i foreningens regi på en eller flere filmaftener.