Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Komponisten Carl Nielsens fødselsdag 9. juni 2024.
Carls fødselsdag bliver i år fejret over 2 dage.
Lørdag 8. juni kl. 14-16 fejres fødselsdagen i haven bag Barndomshjemmet i Nr. Lyndelse med sang, musik og hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Yderligere oplysninger, se det nye og kommende forårsnummer af foreningens blad Lokalhistorisk Nyt.
Søndag 9. juni kl. 19 bliver der et arrangement med musik, sang og en lille én til halsen ved hans fødested i Sortelung, når flaget her tages ned. Alle er velkomne.

Et nyt nummer (nr. 94) af Lokalhistorisk Nyt udkom i december 2023.
Det er med temaerne  “Carl Nielsens Camino”, “Indvielsen af Nr. Lyndelse ny bymidte”, “Historien om skulpturen Fløjtespilleren, Den lille Hyrdedreng” samt “Indvielsen af Carls Kalejdoskop på Skullerodsholm”.

Arkivets ny åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv for Nr. Lyndelse Sogn vil fremover (fra februar 2024) have åbent for besøgene 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 13-16, dog ikke i månederne juni, juli og august, hvor arkivet holder ferielukket.
Henvendelser i øvrigt kan ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller
30 54 90 97 eller ved at skrive til e-mail: (er ny fra november 2023).

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn  har fra sommeren 2023 samme indgang som Nr. Lyndelse Sogns Lokalarkiv, og det er fra sydsiden af bygningerne. Man skal for at komme hertil rundt om bygningerne og igennem et par låger. Skilte viser vej.
Nørre Søby lokalarkiv har åbent for publikum 2. og 4. mandag i måneden kl. 14-17.

Foreningens årlige generalforsamling fandt sted 29. januar 2024. 
Her holdt lektor Bjørn Dybkjær et spændende foredrag om sine første år i Nr. Lyndelse i 1970’erne for de godt 30 fremmødte medlemmer. Efter kaffen med kringle blev generalforsamlingen afholdt med genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Lis Petersen, Jens Ole Storm Pedersen og Karl Kristian Ægidius. Bente Veller blev valgt til bestyrelsessuppleant.
Ture Andersen blev genvalgt som revisor, og Katrine Ploug Hansen blev valgt til revisorsuppleant.
Se nærmere om den ny bestyrelse under fanen “OM ARKIVET”.