Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Et nyt nummer af Lokalhistorisk Nyt er udkommet i januar 2023.
Det er med temaerne “Nr. Lyndelse Brugsforenings historie” og “Andelsselskabet Nr. Lyndelse og Omegns Elektricitetsværk” i krigsårene 1939-1947”.

Arkivets åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv har åbent for besøgene 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17.
Henvendelser i øvrigt kan ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller
30 54 90 97 eller på e-mail:
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet lukket permanent, dog kan det besøges ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen. 
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har normalt de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Foreningens årlige generalforsamling finder sted mandag 30. januar 2023 kl. 19.30
i den store Kultursal på “Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse. Alle er velkomne.
Aftenen indledes med, at lektor Bjørn Dybkjær fortæller om sine første år i Nr. Lyndelse for omkring 50 år siden.
Efter kaffen afholdes den ordinære generalforsamling