Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Et nyt nummer af Lokalhistorisk Nyt vil udkomme i juni 2022.
Det bliver med temaet “En gård bliver til kro og motel”.

Arkivets åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv har åbent for besøgene 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17.
Henvendelser i øvrigt kan ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller
30 54 90 97 eller på e-mail:
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet lukket permanent, dog kan det besøges ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen. 
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har normalt de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Foreningens årlige generalforsamling fandt sted mandag 24. januar 2022 kl. 19.30
i den store Kultursal på “Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse.
Aftenens foredrag med Johannes Nørregaard Frandsen, professor i litteratur- og kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, var desværre aflyst på grund af sygdom, men generalforsamlingen kunne gennemføres. 21 medlemmer deltog.
Til den ny bestyrelse blev følgende valgt: Hanne Hansen, Lis Petersen, Karl Kristian Ægidius og Jens B. Willumsen.
Ellen Bølle og Ture Andersen blev valgt som revisorer.

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted mandag 21. marts 2022 kl. 19.30
på “Skullerodsholm”, i hovedbygningen, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse.
Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling var, at det ikke lykkedes at få valgt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 24. januar.
Det lykkedes heldigvis på den ekstraordinære generalforsamling, hvor også Jens Ole Storm Pedersen fra Freltofte blev valgt ind i bestyrelsen. Desuden blev den ledige post som revisorsuppleant besat af Katrine Ploug Hansen fra Nr. Lyndelse.
Det blev også vedtaget, at det årlige medlemskontingent forbliver uændret, 50 kr. pr. medlem eller 75 kr. pr. husstand.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev bestyrelsesposterne fordelt således:
Formand: Jens Benoni Willumsen
Næstformand: Jens Ole Storm Pedersen
Kasserer: Hanne Hansen
Sekretær: Lis Petersen
Redaktør af bladet “Lokalhistorisk Nyt”: Karl Kristian Ægidius
Redaktør af foreningens hjemmeside: Jens B. Willumsen
Jens B. Willumsen er fortsat leder af Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv