Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Arkivets åbningstider
Det lokalhistoriske arkiv har normalt åbent 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet dog lukket, dog kan det besøges  ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller 30 54 90 97.

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Foreningens årlige generalforsamling 2019
blev afholdt mandag den 28. januar 2019 på ”Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse. –
Aftenen blev indledt af museumsleder Ida-Marie Vorre, Carl Nielsens Barndomshjem, som  fortalte om museets igangværende ombygning og indretning og om de fremtidige ideer og planer.
Derefter præsenterede Jürgen Hansen sin nye bog “En fynsk bondeslægts historie – om Mads Hansens slægt på gårdene Marielund, Hestehavegaard, Kohavegaard og Arvensminde i Nr. Lyndelse Sogn”. Den er på 134 sider og koster 100 kr. + evt. porto ved forsendelse udenbys.

Efter kaffen gik man videre til selve generalforsamlingen.
Helle Borggreen blev valgt til dirigent.
Herefter forelagde fomanden Niels Chr. Lind årsberetning for 2018. Blev godkendt.
Næste punkt var arkivleder Jens Benoni Willumsens årsberetning for Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Blev også godkendt.
Foreningens regnskab for 2018 blev forelagt af kasserer Hanne Hansen og godkendt.
Det blev foreslået og godkendt, at årskontingentet for 2019 forbliver uændret, dvs. 50 kr for enkeltmedlemmer og 75 kr. for en husstand.
Der var ingen indkomne forslag
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Preben Hansen, Dangaard Petersen og Jens Jørgensen (sidstnævnte modtog ikke genvalg).
Preben og Dangaard blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Erik Loft Hansen, Nr. Lyndelse.
Jens Ole Storm Pedersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Ellen Bølle blev genvalgt som en af de to revisorer.

Ved det senere konstituerende bestyrelsesmøde blev fordelingen af posterne i bestyrelsen følgende:
Formand Niels Lind, næstformand Preben Hansen, kasserer Hanne Hansen, sekretær Dangaard Petersen og arkivleder Jens Willumsen.
Redaktør af foreningens blad “Lokalhistorisk Nyt”: Jens Willumsen assisteret af et redaktionsudvalg bestående af Jens Willumsen, Niels Lind og Dangaard Petersen.
Redaktør af foreningens hjemmeside: Jens Willumsen.
Repræsentant i Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirkes bestyrelse: Jens Willumsen