Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Et nyt nummer (nr. 93) af Lokalhistorisk Nyt udkommer i maj 2023.
Det er med temaerne  “Andelsselskabet Nr. Lyndelse og Omegns Elektricitetsværk” i krigsårene 1940-1946” og “Freltofte Forsamlingshus, der blev til Nyboes Selskabslokaler og senest til samlingsstedet Fælleden”.
Også en invitation til at besøge den mobile udstillingscontainer “Kulturarvsboksen” i perioden 1. juni til 9. juli, hver dag i tidsrummet kl. 8 til 21. – Sted: SuperBrugsens forplads i Nr. Lyndelse. – Tema: “Thorvald Billedskærer Jørgensen” i Nr. Lyndelse. Han var i 1930’erne med til at renovere prædikestol og altertavle m.m. i Nr. Lyndelse Kirke. Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Ø-Havsmuseet i Faaborg og Nr. Lyndelse Sogns Lokalarkiv.
Endelig en omtale af Nr. Lyndelse Lokalarkivs flytning til andre lokaler i foråret 2023.

Arkivets åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv har åbent for besøgene 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17.
Henvendelser i øvrigt kan ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller
30 54 90 97 eller på e-mail:
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet lukket permanent, dog kan det besøges ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen. 
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har normalt de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv og får fra marts 2023 samme indgang, idet de to lokalarkiver har fået påbud om at være fælles om Nørre Søby Sogns lokalarkivs hidtidige lokaler. Det skyldes et akut behov for flere børnehavepladser i de eksisterende bygninger på grund af et stigende børnetal i området.

Kom til åbningen af udstillingen i Kulturarvsboks om Thorvald “Billedskærer” torsdag den 1. juni kl. 14.00 på Superbrugsens forplads, se mere nedenfor!

Plakat om Kulturarvsboks

Foreningens årlige generalforsamling fandt sted mandag 30. januar 2023 kl. 19.30
i den store Kultursal på “Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse. Alle var velkomne.
Aftenen skulle indledes med, at lektor Bjørn Dybkjær skulle fortælle om sine første år i Nr. Lyndelse for omkring 50 år siden. På grund af sygdom blev dette indslag desværre aflyst, men søges gennemført på næste generalforsamling i januar 2024.

Kulturarvsboksen, en mobil udstillingsvogn, som i perioden 1. juni til 9. juli 2023 på SuperBrugsens forplads vil vise en udstilling om Thorvald “Billedskærer” Jørgensen fra Nr. Lyndelse. Der er fri adgang til udstillingen alle dage kl. 8 til 21.