Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Arkivets åbningstider
Det lokalhistoriske arkiv har normalt åbent 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17
I sommermånederne juni, juli og august er arkivet dog lukket, dog kan det besøges  ved særlig aftale med arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller 30 54 90 97.

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har de samme åbningstider som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Foreningens årlige generalforsamling 2020
afholdes mandag den 27. januar 2020 på ”Skullerodsholm”, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse. –
Aftenen indledes af økologisk gartner Lars Skytte fra Dømmestrup. Han vil fortælle om sit mangeårige økologiske virke som økologisk gartner.
Efter kaffen går man videre til selve generalforsamlingen.
Fomanden Niels Chr. Lind vil indlede med sin årsberetning for 2019.
Næste punkt er arkivleder Jens Benoni Willumsens årsberetning for 2019 for Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv,
Foreningens regnskab for 2019 forelægges af kasserer Hanne Hansen.
Bestyrelsen forslår, at årskontingentet for 2020 forbliver uændret, dvs. 50 kr for enkeltmedlemmer og 75 kr. for en husstand.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Niels Lind, Hanne Hansen, Hans Kristiansen og Jens Willumsen. Alle modtager genvalg.
Der skal desuden vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.