Nyheder fra Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Et nyt nummer (nr. 93) af Lokalhistorisk Nyt udkom i maj 2023.
Det er med temaerne  “Andelsselskabet Nr. Lyndelse og Omegns Elektricitetsværk” i krigsårene 1940-1946” og “Freltofte Forsamlingshus, der blev til Nyboes Selskabslokaler og senest til samlingsstedet Fælleden”.

Arkivets åbningstider på Røjlevej 22 (Børnehuset Symfonien) i Nr. Søby
Det lokalhistoriske arkiv har åbent for besøgene 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17, 
Henvendelser i øvrigt kan ske til arkivleder Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18 12 eller
30 54 90 97 eller på e-mail: (er ny fra november 2023)

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn  har fra sommeren 2023 samme indgang som Nr. Lyndelse Sogns Lokalarkiv, og det er fra sydsiden af bygningerne. Man skal for at komme hertil rundt om bygningerne og igennem et par låger. Skilte viser vej.

Foreningens årlige generalforsamling finder sted en dag i januar 2024 (er ikke fastlagt endnu)