Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 86 blade, det sidste fra januar 2020 er nr. 86. Det indeholder en længere artikel om Brandberedskabet i Nr. Lyndelse Sogn indtil 1923 skrevet af Jürgen Hansen
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges). Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene, forefindes, se på den separate side for indholds-registret.

Medlemsbladet Lokalhistorisk Nyt nr. 86 er uddelt eller sendt til den lokalhistoriske forenings medlemmer i december 2019.