Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 89 blade; det sidste fra juni 2021 er nr. 89.
I nr. 89 bringes et interview fra 1974 af gårdejer Jens Peter Jensen (1878-1975), Lumby, om dagliglivet på landet i gammel tid og om høsten og det efterfølgende høstgilde.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges). Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene, forefindes, se på den separate side for indholds-registret.