Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 82 blade, det sidste fra januar 2019 er nr. 84. Det indeholder bl.a. et interview fra 1992 med Gunner Ansholm Rasmussen (1903-1998), smedens søn fra Nr. Lyndelse.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges). Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene, forefindes, se på den separate side for indholds-registret.

Medlemsbladet Lokalhistorisk Nyt nr. 84 er uddelt eller sendt til den lokalhistoriske forenings medlemmer i januar 2019.