Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 92 blade; det sidste fra januar 2023 er nr. 92 med temaerne “SuperBrugsen i Nr. Lyndelse kan fejre 125 år i 2023” og “Nr. Lyndelse og Omegns Elværk  under krigen 1939-1945”.
I nr. 91 bragte vi historien om Nr. Lyndelse Kro, både den gamle fra 1722 og den nye fra 1953 med motelfløj bagved.
nr. 92 fortalte vi lidt om Nr. Lyndelse Brugsforenings historie. Desuden en artikel om Nr. Lyndelse og Omegns Elektricitetsværk i årene 1939-1940.
nr. 93 fortsættes historien om elværket i krigsårene 1940-1946. I dette nummer er der også en fortælling om Freltofte Forsamlingshus, der blev til Nyboes Selskabslokaler og senest til samlingspladsen Fælleden. Endelig en omtale af Kulturarvsboksen, en mobil udstillingsvogn, som i perioden 1. juni til 9. juli 2023 på SuperBrugsens forplads vil vise en udstilling om Thorvald “Billedskærer” Jørgensen fra Nr. Lyndelse. Der er fri adgang til udstillingen alle dage kl. 8 til 21.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges).
Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene igennem årene, forefindes, se på den separate side for indholdsregistret.