Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 87 blade, det sidste fra april 2020 er nr. 87. I dette nummer fortæller Hedevig Rasmussen om sin opvækst i Lumby, om livet i et landbosamfund, om sin skolegang på Friskolen i Nr. Lyndelse og meget mere.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges). Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene, forefindes, se på den separate side for indholds-registret.