Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 94 blade; det sidste fra december 2023 er nr. 94 med temaerne Carl Nielsens Camino, Indvielsen af Nr. Lyndelse ny bymidte, Fløjtespilleren “Den lille Hyrdedreng” samt Indvielse af “Carls Kalejdoskop” på Skullerodsholm
I nr. 91 bragte vi historien om Nr. Lyndelse Kro, både den gamle fra 1722 og den nye fra 1953 med motelfløj bagved.
nr. 92 fortalte vi lidt om Nr. Lyndelse Brugsforenings historie. Desuden en artikel om Nr. Lyndelse og Omegns Elektricitetsværk i årene 1939-1940.
nr. 93 fortsatte historien om elværket i krigsårene 1940-1946. I dette nummer var der også en fortælling om Freltofte Forsamlingshus, der blev til Nyboes Selskabslokaler og senest til samlingspladsen Fælleden. Endelig en omtale af Kulturarvsboksen, en mobil udstillingsvogn, som i perioden 1. juni til 9. juli 2023 på SuperBrugsens forplads viste en udstilling om Thorvald “Billedskærer” Jørgensen fra Nr. Lyndelse.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges).
Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene igennem årene, forefindes, se på den separate side for indholdsregistret.