Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 92 blade; det sidste fra januar 2023 er nr. 92 med temaerne “SuperBrugsen i Nr. Lyndelse kan fejre 125 år i 2023” og “Nr. Lyndelse og Omegns Elværk  under krigen 1939-1945”.
I nr. 91 bragte vi historien om Nr. Lyndelse Kro, både den gamle fra 1722 og den nye fra 1953 med motelfløj bagved.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges).
Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene igennem årene, forefindes, se på den separate side for indholdsregistret.