Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 88 blade; det sidste fra januar 2021 er nr. 88.
I nr. 88 bringes et interview af gårdejer Jens Peter Jensen (1878-1975), Lumby, om Nr. Lyndelse sogneråd, forstanderskabet og om bystævnet og oldermandsgilderne i Lumby i tidligere tider samt om etableringen af Lumby Fattiggård i 1869.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges). Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene, forefindes, se på den separate side for indholds-registret.