Bladet “Lokalhistorisk Nyt”

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv udsender to gange om året et medlemsblad, Lokalhistorisk Nyt. Indtil videre er det blevet til 90 blade; det sidste fra december 2021 er nr. 90. – Et nyt nummer af bladet udkommer i juni 2022. Det bliver nr. 91 med temaet “En gård blev til kro og motel”.
I nr. 90 bragte vi et interview fra 1974 af gårdejer Jens Peter Jensen (1878-1975), Lumby, om hans arbejde som gymnastik- og idrætsleder både lokalt og i Odense Amt og på landsplan.
I et andet interview fra 1913 fortalte gårdejer på Hjortgård i Nr. Lyndelse om dagliglivet på landet i gammel tid og om sin familie og barndom på Hjortgård.
Mange af bladene kan stadig købes for 10 kr. pr. blad, og de sendes gerne til interesserede købere for 10 kr. pr. blad plus porto (girokort vedlægges).
Et indholdsregister over de mange forskellige emner, som er behandlet i bladene igennem årene, forefindes, se på den separate side for indholdsregistret.