Lidt om området og bykort 1901

b1753-nrlkort1901L

Kort over Nr. Lyndelse by fra 1901. Man ser matrikelnumrene for Nr. Lyndelse ejerlav og for Lumby ejerlav (under den optrukne ejerlavsgrænse). Lumby Sø ligger hovedsagelig i Lumby ejerlav. Søen er i dag blevet til et lille skovområde midt i Nr. Lyndelse mellem Carl Nielsensvej og Birkelyvej.

Lidt om området og sognet
Sognet hører under Faaborg-Midtfyn kommune på Fyn og omfatter landsbyerne Nr. Lyndelse, Lumby, Freltofte og Dømmestrup samt bebyggelserne Søsted og Lindeskov. Mosen Sortelung og godset Bramstrup med rødder tilbage til tiden under Valdemar Sejr ligger i den nordlige udkant af sognet.
Nr. Lyndelse er kendt som komponisten Carl Nielsens fødested. Han blev født i Sortelung den 9. juni 1865 som nr. 7 i en børneflok på 12. Faderen Niels Jørgensen var maler og landsbyspillemand. Senere købte familien et lille hus i den anden ende af sognet. Huset er nu indrettet som museum og kendt som Carl Nielsens Barndomshjem.
I Nr. Lyndelse kan man se tre bronzeskulpturer til minde om Carl Nielsen. De er alle lavet af Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen: Der er Den lille Fløjtespiller på Albanivej, en buste af Carl Nielsen i skolegården på Carl Nielsen Skolen og en rytterstatuette Pegasus indenfor på skolen. Sidstnævnte er et forstudium til den store rytterstatue på Grønningen i København. Yderligere information om Carl Nielsen kan findes under Odense Bys museer www.museum.odense.dk
En anden kendt kunstner fra sognet er billedhuggeren Keld Moseholm Jørgensen. Han er født i 1936 i Lumby og har boet her indtil for nogle år siden. Han døde i 2023 og ligger begravet på Nr. Lyndelse Kirkegård. En vandkunst med nogle af hans “små tykke mænd” står midt i Nr. Lyndelse, dér hvor gadekæret lå indtil 1990.
På Hestehavegård mellem Freltofte og Søsted ligger “Hverdagsmuseet”. Det er privat og drives af Else-Marie Albrekt, der er 3. generation på gården. Her udstilles tøj, broderier, husgeråd, legetøj, skolesager m.m. fra vore bedsteforældres tid. Henvendelse om besøg på tlf. 65 99 15 59.

– and in English
The Historical Society and Archive of Nr. Lyndelse apply to the parish of Nr. Lyndelse, Funen, 10 km south of Odense. The parish includes three small villages, Lumby, Freltofte and Dømmestrup, and Bramstrup, an old estate.
The archive houses collections of church records from 1729 to 1891 (on microfiche), various documents, maps, old and new photographs, newspaper articles etc. until 2021, all pertaining to this particular parish. You can find descriptions of most of it at the internet by choosing www.arkiv.dk .
You can contact the archivist by making a phone call to (+45) 65 90 18 12 or (+45) 30 54 90 97 or by writing to the following address: Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, DK-5792 Aarslev, Denmark, or to E-mail: