Søgning i arkivets samlinger på internettet i www.arkiv.dk

b1751-52-nr-l-1816-pp

Matrikelkort fra 1816 over landsbyerne Nr. Lyndelse og Lumby (nederst til højre). Gårdenes placering (de røde bygninger) er vist. Trafikvejene i de to landsbyer er i dag stort set de samme som i 1816.

www.arkiv.dk
I februar 2015 gik den lokalhistoriske internetportal ”arkiv.dk” i luften. Det er en fælles søgeportal for omkring 550 danske lokal- og stadsarkivers digitale registreringer i Arkibas5. Det drejer sig om registreringer af dokumenter, billeder, kort, lyd- og videooptagelser m.m. Man kan i ”www.arkiv.dk” søge på både personnavne, stednavne, adresser og emner.
Internetportalen blev mulig som følge af, at A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål i 2013 donerede 1,8 mio. kr. til udviklingen af Arkibas5 og arkiv.dk.
Søgningen i ”www.arkiv.dk” foregår på tværs af alle 550 arkiver eller inden for et enkelt arkiv. Ønskes sidstnævnte vælges ”Udvidet søgning”, og under arkiv skrives Nr. Lyndelse.
På den fremkomne side kan man øverst skrive og søge person- og stednavne, begivenheder, diverse emner og årstal. Vi har indtil 2021 for Nr. Lyndelse Sogn registreret mere end 3.000 billeder, kort og forskellige typer af dokumenter. Mange billeder er scannet i en høj opløsning og kan ses direkte på arkiv.dk .
Det kan anbefales at prøve det. Man bliver overrasket over, hvor hurtigt man finder det, som man søger efter — uanset på hvilket arkiv dokumenterne og billederne befinder sig.-
Nogle billeder vises med en scannet kopi på skærmen, men ikke alle, da det kræver tid og ressourcer at scanne de mange billeder, arkiverne ligger inde med. Men der bliver hele tiden flere billeder at se direkte på skærmen, og de kan downloades i en rimelig god kvalitet, dog ikke til anvendelse til trykning – her skal man henvende sig til det enkelte arkiv.

Ved at klikke på den lille hvide konvolut på søgeresultatet i ”arkiv.dk” kommer man ind på det pågældende arkivs e-mail adresse. Her kan man bede om yderligere oplysninger fra arkivet eller bestille og købe digitale kopier af ønskede billeder til privat brug (pris 25 kr. pr billede for Nr. Lyndelses vedkommende).
Ønskes kopier af billeder til publicering, til foredrag, til udstillinger eller til kommercielt brug, skal man kontakte arkivlederen Jens B. Willumsen med E-mail adressen .
Man kan også her give supplerende oplysninger til arkivet, f.eks. navne på nogle af de personer, som optræder på det pågældende billede, hvis man ved mere om billedmotivet, end man gør på arkivet. Sådanne ekstra oplysninger vil arkiverne altid være glade for at modtage.
Fakta om www.arkiv.dk (december 2015): Arkiverne har indtil nu registreret mere end 3 mio. originalpapirer og billedmaterialer elektronisk. Af dem er omkring 2 mio. nu tilgængelige på nettet. Databasen forventes at vokse med bl.a. 25.000 nye fotos hver måned. Kontakt os også, hvis du mener, at vi i søgeresultatet har publiceret et billede i strid med gældende lovgivning, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner. Skriv til arkivlederens e-mail adresse: . Det er arkivets ønske at respektere gældende regler for publicering af billeder på internettet.