Søgning i arkivets samlinger på internettet i www.arkiv.dk

b1751-52-nr-l-1816-pp

Matrikelkort fra 1816 over landsbyerne Nr. Lyndelse og Lumby (nederst til højre). Gårdenes placering (de røde bygninger) er vist. Trafikvejene i de to landsbyer er i dag stort set de samme som i 1816.
Læg mærke til, at alle gårdene i Nr. Lyndelse ligger helt tæt samlet i bymidten, men det ændredes i 1861, hvor mange af byens gårde brændte i en stor ildebrand. Her nedbrændte 6 af gårdene og 7 huse. Disse gårde blev derefter genopbygget uden for byen. Se nærmere i Lokalhistorisk Nyt nr. 10, 11 og 90.

www.arkiv.dk
I februar 2015 gik den lokalhistoriske internetportal ”arkiv.dk” i luften. Det er en fælles søgeportal for omkring 550 danske lokal- og stadsarkivers digitale registreringer i Arkibas5. Det drejer sig om registreringer af dokumenter, billeder, kort, lyd- og videooptagelser m.m. Man kan i ”www.arkiv.dk” søge på både personnavne, stednavne, adresser og emner.
Internetportalen blev mulig som følge af, at A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål i 2013 donerede 1,8 mio. kr. til udviklingen af Arkibas5 og arkiv.dk.
Søgningen i ”www.arkiv.dk” foregår på tværs af alle 550 arkiver eller inden for et enkelt arkiv. Ønskes sidstnævnte vælges ”Udvidet søgning”, og under arkiv skrives Nr. Lyndelse.
På den fremkomne side kan man øverst skrive og søge person- og stednavne, begivenheder, diverse emner og årstal. Vi har indtil 2024 for Nr. Lyndelse Sogn registreret mere end 4.000 billeder, samt kort og forskellige typer af dokumenter. De fleste billeder er scannet i en høj opløsning og kan ses direkte på arkiv.dk .
Det kan anbefales at prøve det. Man bliver overrasket over, hvor hurtigt man finder det, som man søger efter — uanset på hvilket arkiv dokumenterne og billederne befinder sig.
Mange af de viste billeder kan købes online som digitale kopier. Prisen er forskellig fra arkiv til arkiv. Hos os i Nr. Lyndelse er prisen 25 kr. pr. stk.
Nogle billeder kan endog erhverves gratis online.

Ved at klikke på den lille hvide konvolut på søgeresultatet i ”arkiv.dk” kommer man ind på det pågældende arkivs e-mail adresse. Her kan man bede om yderligere oplysninger fra arkivet eller bestille og købe digitale kopier af ønskede billeder (pris som nævnt  25 kr. pr billede for Nr. Lyndelses vedkommende).
Man kan også  give supplerende oplysninger til arkivet, f.eks. navne på nogle af de personer, som optræder på det pågældende billede, hvis man ved mere om billedmotivet, end man gør på arkivet. Sådanne ekstra oplysninger vil arkivet altid være glad for at modtage.
Ønskes kopier af billeder til publicering, til foredrag, til udstillinger eller til kommercielt brug, ser vi gerne, at man kontakter vor arkivleder Jens B. Willumsen med e-mail adressen .

Fakta om www.arkiv.dk (december 2015): Arkiverne har indtil nu registreret mere end 3 mio. originalpapirer og billedmaterialer elektronisk. Af dem er mere end 2 mio. nu tilgængelige på nettet. Databasen forventes at vokse med bl.a. 25.000 nye fotos hver måned. Kontakt os også, hvis du mener, at vi i søgeresultatet har publiceret et billede i strid med gældende lovgivning, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner. Skriv til arkivlederens e-mail adresse: . Det er arkivets ønske at respektere gældende regler for publicering af billeder på internettet.