Indholdsregister for Lokalhistorisk Nyt 1982-2023

I juni 1982 udgav Lokalhistorisk Forening for Nr. Lyndelse Sogn og Arkiv det første nummer af foreningens blad, Lokalhistorisk Nyt. Siden er det blevet til 94 numre.
I det følgende er opstillet en alfabetisk oversigt over de emner, personer og steder, som har været beskrevet i bladet i kortere eller længere artikler.
Arkivet har alle numre af Lokalhistorisk Nyt stående fremme på læsesalen. Nogle numre har vi ekstra eksemplarer af (*), og dem kan man købe for 10 kr. pr. stk. (20 kr. for årsskriftet fra 2015) plus forsendelse. Udsolgte numre kan fotokopieres.
Jubilæumsskriftet for museet Carl Nielsens Barndomshjem 1956-2006, i A4-format, (JubCNB) koster 30 kr. plus evt. forsendelse (22 kr.).

Aabjerg, Folmer, født i Nr. Lyndelse 1898: Barndomserindringer.
Aabjerg, Folmer, Nr. L. (1898-1982), af datteren Eli Augustinusen.
Aftægtskontrakt fra 1914 vedr. gården Egelund i Lumby.
Albanivej – hvorfor hedder den sådan?
Andersen, Axel “Radio” (f. 1896), Freltofte: Erindringer 1896-1945.
Arbejdsgården (Fattiggården) i Lumby 1869-1938, af K.K. Ægidius.
Arkivet flytter til Carl Nielsen Skolen i 1987.
Arkivet på C.N. Skolen, hygge- og arbejdsaftener i sæsonen 1989-90.
Arkivet til nye lokaler på Carl Nielsen-Skolen: Indvielse 26/8 2005.
Arkivet flytter til den tidl. Nr. Søby Skole i nov. 2008.
Arkæologiske udgravninger ved Bramstrup i 2012, af Niels Lind
Arvensminde i Sortelung, luftfoto fra 1939 og maleri fra 1950.
49, 50
51
44
16
13-23, 27
21
16, 17
24, 26
59-60
66
74
76, 87
* *
*
*

* *
*
*
*
Bakkegård, Lumby, 1904-2004, minder om, v/Bernt Lumby Hansen.
Besættelsen 1940-45 i Nr. Lyndelse sogn, af Axel Andersen.
Billedskærerfamilien på Albanivej, 1866-1971, v/ Thorvald Jørgensen.
Blinde Anders, spillemand (1831-1904), af Jens Ole Storm Pedersen.
Blinde Anders spillede natten lang i mosen, af J.O. Storm Pedersen.
Blinde Anders violin på museum, af Ida-Marie Vorre.
Blinde Anders, Jens Peter Jensens erindringer om Blinde A.
Bramstrup og Bramstrup Møllegård v/ Hans Oluf Langkilde.
Bramstrup omkring udskiftningen, af Hans Larsen.
Bramstrup, barndomserindringer derfra o.1880 v/ Viggo Clausen.
Brandberedskabet i Nr. Lyndelse Sogn indtil 1923 af Jürgen Hansen.
Branden i Nr. Lyndelse i 1861, af friskoleleder Carlo Larsen og Frederik Jørgensen.
Brandfogedinstruks fra 1858.
Brandvæsenet i Nr. Lyndelse o.1865, af K.K. Ægidius.
Brugsforeningen i Nr. Lyndelse 100 år (1898-1998), af Bodil Winther.
SuperBrugsen i Nr. Lyndelse 125 år i 2023, af Jens Willumsen
Brugsforeningens sal: Kaptajn Voms Teater, 1940, af Ib Nielsen.
Bylaugene i sognet o.1960-70, af K.K. Ægidius.
Bylavet og bystævnet i Dømmestrup v/ husmand Lars Skov i 1939.
Bystævnet i Dømmestrup, af Hans Larsen.
Bystævnet i Lumby fortalt af Jens Peter Jensen, Lumby
58
22
26, 93
38
JubCNB
JubCNB
74
78
6
86
35, 36, 86
10, 11, 90
48
12
43-45
92
10
12
67
14, 15
88
*

**
*
*
*
*
*

*
* * *
–  **
*
*
***
*

*
*

*
Carl Nielsen-Skolens kunstværker, af Jens B. Willumsen.
Carl Nielsens barndomshjem i 1998, af Hanne Christensen, museet.
Carl Nielsens Barndomshjem 1956-2006, redigeret af  K. Lindhardt.
Carl Nielsens Barndomshjem, museets 50 år fejret, af J. Willumsen.
Carl Nielsens Camino, en 110 km lydvandring fra Odense til Faaborg.
Carl Nielsens hjemegn – i hans barndomstid, af K.K. Ægidius.
Carl Nielsens fødehjem, hvor lå det?, af K.K. Ægidius.
Carl-Nielsen, Anne Marie’s skulpturer i Nr. Lyndelse Sogn
Carl var en vild krabat!, interview med Kirstine Godske i 1965.
Carls Kalejdoskop på Skullerodsholm, indvielsen.
Carls varme venskab med søbynitterne, af Aase Reffstrup.
Clausen, Viggo: Barndomserindringer fra Nr. Lyndelse 1877-1885.
65-67, 77
45
JubCNB
62
94
12, 13
30
66, 68, 75
60
94
JubCNB
33-36
****
*
*
*
*
*
***
*
*
*
Danmark set fra luften, luftfotos fra Nr. Lyndelse Sogn af J. Willumsen
Demokratiets barndom i Nr. Lyndelse 1840-1843, af K.K. Ægidius.
Den lille Hyrdedreng af Anne Marie Carl-Nielsen, af J.B. Willumsen.
Detailhandelen i Nr. Lyndelse indtil 1950 v/Erik Winther.
Djurså’s familie (slægtstavle) i Lumby og Dømmestrup.
Dømmestrups udskiftning 1786-1805, af Hans Larsen, Lindeskov.
Dømmestrup: En gårdhistorie fra først i 1800-tallet, v/ Hans Larsen.
Dømmestrup Forsamlingshus 100 år i 2004: De første år.
Dømmestrup: Gård-, by- og familiehistorie 1850-90, af K.K. Ægidius.
Dømmestrups historie, af Hans Larsen, Lindeskov.
Dømmestrup Skole, oprettet 1856, nedlagt 1960, af K.K. Ægidius.
Dømmestrup Vaskemaskineforening v/Hans Peter Larsen, ”Pæredal”.
76
32, 33
68
5
52
2, 3
7, 8,11
57
52, 53
13-18
25
80
*
–  *
*
*
*
*
*
*
* *


*
Egelund, Lumbyvej 56: Aftægtskontrakt fra 1914.
Ellen “maler”‘s barndomserindringer fra Nr. Lyndelse for 100 år siden.
Elværkets historie 1914-1946, af K.K. Ægidius.
Eskevej, et nyt vejnavn.
44
72, 73
77, 92, 93
64
*
* *
***
*
Fastelavn o. 1880, v/ Viggo Clausen.
Fattiggården (Arbejdsgården) i Lumby 1869-1938, af K.K. Ægidius.
Fattiggården i Lumby år 1900 v/ tidl. bestyrer Peder Pedersen.
Fattiggården i Lumby, erindringer fra o.1915, 1953 og 1973; 5 fotografier.
Fattiggården i Lumby, luftfoto ca. 1940, med supplerende tekst.
Fattighus i Sortelung (“Hospitalet”), oprettet 1843, af K.K. Ægidius.
Fattighuset i Sortelung, erindring v/Katrine Ploug, af Agnete Troldvad.
Fattighuset i Sortelung, giftmord i 1862, af J.B. Willumsen.
Fattigvæsen, Fattighus og Fattiggård o.1840-1970, af K.K. Ægidius.
Fløjtespilleren, skulptur af Anne Marie Carl Nielsen, af J.B.Willumsen
Fløjtespilleren “Den lille Hyrdedreng” af J.B. Willumsen
Folkeskolerne i sognet i 175 år, af K.K. Ægidius.
Foreningslivet og Gymnastikforeningen 1940-50 v/Marie Rosengaard.
Forskolerne i Dømmestrup og Nr. Lyndelse fra o.1920, af kkæ.
Forskolen i Dømmestrup/Nr. L. 1941-70 v/lærer Kirstine Pedersen.
Forsorgsvæsenet i sognet 1800-1988, af K.K. Ægidius.
Freltofte Forsamlingshus og Nyboes Selskabslokaler
Freltofte Fælled etableres i 2020.
Freltofte Forskole, oprettet 1910, nedlagt 1967, af K.K. Ægidius.
Freltofte, forsvundne ejendomme, af Axel Andersen.
Freltofte Mølle & Damhaugegård 1787-1955, af J.O. Storm Pedersen
Freltofte Møllegård 1895-1991, af Jens Ole Storm Pedersen.
Freltofte ny mølle, rejst 1987, af Jens Ole Storm Pedersen.
Freltofte Skole, oprettet 1839, nedlagt 1960, af K.K. Ægidius.
Freltofte Skole 1876-81, optegnelser af lærer Johannes Nyholm.
Freltofte Skole 1940-60 v/Bent Møllegaard.
Friskolen i Nr. Lyndelse i 1880’erne, af Jens Peter Jensen, Lumby.
Friskolen i Nr. Lyndelse 1940-50 v/ Ellen Bølle.
Friskolen i Nr. Lyndelse og Jørgen Nielsen 1910-20, af A. Troldvad
Friskolens juletræsfest i Nr. Lyndelse 1910-17, af Agnete Troldvad.
Friskolen i Nr. Lyndelse gennem 125 år (1873-1998) af K.K.Ægidius.
Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke, af Jens B. Willumsen.
34
21
54
55, 88
41
7, 9, 11
11
64
12
68
94
25
3
25
3
21
93
93
25
5
29-31
31
31
25
39
4
23, 24
3
62
19, 62
43-46
64
*

*
* *
*
*   *
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
**
****
*
Gartneriet Kildegården, Stenløsegyden 11, Dømmestrup.
Gertsen, Povl, vognmand i Freltofte o. 1950-70, af Freddy Pedersen.
Giftmord i Nr. Lyndelse i 1862, af J.B. Willumsen.
Godske, Kirstine, interview i 1965 om skolekammeraten Carl Nielsen
Gravhøj på Stensvang, af Mogens Bo Henriksen, Hollufgård.
Guldfund fra germansk jernalder i Nr. Lyndelse i 1961.
Gården, som blev til Nr. Lyndelse kro o.1950, af Dinna Rasmussen.
63
59
64
60
37
34
41
*
*
*
*
*
*
*
Hansen, Flemming, akvarelmaler, Valby, Kbhn. – Forsideillustration.
Hansen, Marie, Dømmestrup, stifter af Odense Fagskole i 1910.
Hestehavegård, Freltofte, o. 1860, af Agnete Troldvad.
Hjortgårds historie v/Carlo Larsen og Frederik Christian Jørgensen.
Hjulmand Lars Pedersen og Hjulmagerhuset v. Spanget af A.Troldvad
Hornarbejde som husflid i Freltofte Mose i 1870’erne.
Humlehaven (“De gamles Hjem”) 50 år i 1988, af  K.K. Ægidius.
Humlehøst på Kohavegård, Dømmestrup o.1910, af Agnete Troldvad
Husmandsforeningen i Freltofte v/ Axel “Radio” Andersen.
Høst og høstskikke her på egnen 1880-1900, af Jens Peter Jensen.
Håndværk og industri 1910-60 v/Bent Hansen, Trioh møbler.
JubCNB
21, 60
61
80, 90
36, 56
34, 69
21
24
32
24
4
*
– *
*
**
* *
* *
*
Idrættens historie i Nr. Lyndelse 1866-1900, af J.O. Storm Pedersen. 40 *
Jacobsen, Poul, gdr., Fredenslund, Dømmestrup. – Mindeord.
Jensen, Agnes: Barndomserindringer fra Nr. Lyndelse 1912-1920
Jensen, Boline (1852-1925), min mormor fra Lumby, af Holger Djurså.
Jensen, Jens Peter, gdr. i Lumby og sognerådsformand: Erindringer.
Jensen, Jens Peter (1878-1975), interviews i 1965 og 1973 om Niels Maler m.fl.
Jordemoderhuset, Albanivej 64 – Erindringer fra 1921 til ca. 1930.
Josef – skulpturen foran Carl Nielsen-Skolen af Jens B. Willumsen.
Josef, Pegasus og Carl Nielsen af Jens B. Willumsen.
Jordemoderhuset, senere Kogekonens Hus, Albanivej 64
Juletraditioner i 1950’erne af Jens B. Willumsen.
Juletræsfesten i Nr. Lyndelse Friskole 1910-17, af Agnete Troldvad..
“Julie” i Nr. Lyndelse gadekær fra o.1954 til1989, herefter på “land”.
“Julie”, konkyliepigen fra gadekæret, af Dangård Petersen.
Jyllandsgyden, hvorfor hedder den sådan?
Jødiske flygtninge her i sognet 1938-1943, af Jens Andersen og kkæ.
Jørgensen, Frederik Christian (født 1844), erindringer fra Hjortgård
Jørgensen, Niels “Maler”, maler og spillemand. Flere forfattere.
Jørgensen, Maren Kirstine (født Johansen). Flere forfattere.
19
70-71
52
23, 51-52,74
60, 88-90
72, 73
65
66
79
77
19
28, 29
64, 69
1
46, 47
90
JubCNB
JubCNB
*
* *
*
****
****
* *
*
*
*
*
*
*
* *

* *
*
*
*
Kanonkvinden” Sofie Jensen (død 1910), v/ Viggo Clausen.
Kartoffelhøst på Kohavegård, Dømmestrup o.1910, v. Agn.Troldvad
Kesselstedet, gård ved Nr. Lyndelse, v/Thorvald Andersen m.fl.
Kohavegård o. 1900, erindringer ved Agnete Troldvad, og foto 2005.
Kort over Dømmestrup by fra 1800.
Kort over nordvestlige Dømmestrup fra 1973.
Kort over Freltofte og omegn 1973.
Kort over Lumby by fra 1794, 1885 og 1980.
Kort over Nr. Lyndelse by fra 1793, 1885, 1916 og 1980.
Krogården, Albanivej 26, Nr. Lyndelse. – Luftfoto
Kulturlivet i sognet o.1865-1980, af K.K. Ægidius.
Kærhavegård i Nr. Lyndelse ved Gunner Rasmussen
Kærsgård i Freltofte, en gårdmandsfamilie v/ Knud Lorentzen, Brande.
Købmandsbutik i Freltofte o.1875-1977, af Jens Ole Storm Pedersen
34
24
59-60
60-63
15, 16
60
59
15
8
39
12
84
54
26
*

* *
****

*
*


*
*
*
*
*
Landbruget 1940-50 v/gårdejer Frithiof Larsen.
Lars To’sk, en historie v/sønnen Ejnar Rasmussen.
Larsen, Carlo, friskoleleder (+1993), mindeord af Hedevig Rasmussen
Larsen, Ellen, Nr. Lyndelse. Et tilbageblik (1984).
Larsen, Gotfred, Nr. Lyndelse. Interview v/ Jan Nielsen.
Larsen, Hans, i Lindeskov. – In memorian (+1989), af K.K. Ægidius.
Larsen, Johannes (Gotfreds far), en historie om, v/ Ejnar Rasmussen.
Linnedsyning o. 1910, af Agnete Troldvad.
Lokalarkiverne i Årslev kommune, sammenlægning? af Jens Willumsen.
Lokalarkiverne i Faaborg-Midtfyn i 2006 og 2007, af Jens Willumsen.
Lokalfilmen om Nr. Lyndelse Sogn.
Lokalhistorien, hvad skal vi med den?, af K.K. Ægidius.
Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Lyndelse Sogn flyttes i 2023.
Lokalhistorisk Forening for Nr. Lyndelse Sogn 1980-1990, af kkæ.
Lokalhistorisk Forening for Nr. Lyndelse Sogn fejrer 25 år i 2005.
Lokalrådet i Nr. Lyndelse, af K.K. Ægidius m.fl.
Luftfotos fra det Kgl. Bibliotek 1939-1958, af Jens B. Willumsen
Lumby’s Sommerrevy 1919: Skæmtevise af Niels Peter Jørgensen.
Lumby’s udskiftning o.år 1800, af K.K. Ægidius.
Lumbygård og dens mølle, af Jens Ole Storm Pedersen.
Læge- og sundhedsvæsen i Nr. L. 1880-1970 v/ læge Knud J. Bové.
Læger i Nr. Lyndelse o. 1880 v/ Viggo Clausen.
4
17
37
8
7
26
18
22
54-56
62
20
18
93
28
59-60
26-29
76
37
15
30
5
34
*

*


*


***
*


*
* *
* *
*
*


*
*
Maler, Niels, Carl Nielsens far; interview af Jens Peter Jensen i 1965.
“Maler” Jørgensen, Niels, maler og spillemand. Flere artikler.
Moseholm, Keld, vandkunst i Nr. Lyndelse, ved Bjørn Dybkjær
60
JubCNB
69
*
*
*
Nielsen, Jørgen og Friskolen i Nr. Lyndelse 1910-20 af Agnete Troldvad
Nielsen, Kaj, billedhugger (1910-1994), stenskulpturer på Humlehaven.
Nr. Lyndelse Brugsforening 1898-2023
Nr. Lyndelse by, kortudsnit fra 1793, 1885, 1916 og 1980.
Nr. Lyndelse bymidtes udformning, en idékonkurrence i 1988.
Nr. Lyndelse bymidtes nyere historie, af Bjørn Dybkjær
Nr. Lyndelse ny bymidte indvies i 2023.
Nr. Lyndelse Kirkes døbefont, ved J. Willumsen
Nr. Lyndelse Kro (den gamle) fortalt af den gamle krokarl
Nr. Lyndelse Kro (ny) fra o. 1950, af Gunner og Dinna Rasmussen.
Nr. Lyndelse og Omegns Elværks historie af K.K. Ægidius
Nr. Lyndelse Skole 1841-1960, af K.K. Ægidius.
Nr. Lyndelse Sogn i 1848, ifølge sognerådsprotokollen.
Nyboe’s Kro og Selskabslokaler i Freltofte
Næringslivet i sognet o.1860-1870, af K.K. Ægidius.
Nøddedag på Kohavegård, Dømmestrup o. 1910, v.Agnete Troldvad.
62
70
92
8
20, 22, 23
69
93, 94
74
83
41, 91
77, 92
25
1
88
12
24
*
*
*

*
*
**
*
*
*
**


*
*
Oldermandsgildet på Lumbygård i 1971 v/Jens Peter Jensen; Lumby.
Oldermandsgildet i Lumby fortalt af Jens Peter Jenseni 1973.
Overskovgård – også kaldet Kesselstedet v/Thorvald Andersen m.fl.
Overskovsminde – se Overskovgård
53
88
59-60
59-60
*
*
* *
* *
Pegasus, skulptur af Anne Marie Carl-Nielsen.
Petersborg (Carl Nielsens Barndomshjem), af Reffstrup og Willumsen.
Postbesørgelsen i sognet o.1870, af K.K. Ægidius.
Postkort 1994, motiver taget af fotograf Carsten Reenberg, Freltofte.
Pæredal, gård i Dømmestrup, fortalt af Gertrud Larsen
Pølsegilde i 1930’erne, erindret af Holger Djurså, Dømmestrup.
66
JubCNB
12
39
81
50
*
*
*
*
*
*
Rasmussen, Børge, kunstmaler; Nr. Lyndelse: Illustrationer i bladet.
Rasmussen, Dinna (og Gunner): Gården som blev kro.
Rasmussen, Harald, Lumby (+1993). Mindeord.
Rasmussen, Hedevig, Lumby, fortæller om sit liv
Retssag fra Nr. Lyndelse 1647-1648, v/ K.K. Ægidius.
Rosengård, Kohavevej, Dømmestrup, af K.K. Ægidius.
Rosenkrantz, Axel (død 1802), Søbysøgård – et sagn.
16-32
41
37
87
27, 28
9
18
*
*
*
*
–  *

Sagn fra Nr. Lyndelse Sogn.Sagn og folketro, bl.a. fra Dømmestrup, af K.K. Ægidius.
“Salen” i den gl. kro i Nr. L., 1993: 148 samlet til dysten Hvad er det?
Skolevæsenet i sognet o.1840-1880, af K.K. Ægidius.
Skovhuset, Kohavegyden 5, Dømmestrup, foto og omtale.
Skovrevlgyden – hvorfor hedder den sådan?
Skulpturer i Nr. Lyndelse Sogn, en oversigt.
Smedene i Dømmestrup i gammel tid, af Hans Larsen.
Smedierne i Dømmestrup ca. 1800-1990, af Hanne Bjørn.
Smedjen, Dømmestrupvej 46. – Fotos før og nu.
Smedjen i Nr. Lyndelse fortalt i 1992 af smedens søn Gunner Rasmussen
Snestormsulykke i Lumby i 1910.
Sognerådet o. 1860-75, af K.K. Ægidius.
Sogneforstanderskabet indført i 1841, fortalt af Jens Peter Jensen i 1973
Solring, hvad er det? af Martin Jensen
Solvænget – hvorfor hedder det sådan?
Spangen i Nr. Lyndelse, erindringer o.1920-1930 v/ Johannes Larsen.
Sportspladsen i Nr. Lyndelse 70 år i 2005.
Søndergårds historie, Nr. Lyndelse, v/Jens og Tove Michelsen
Søsteds 200-års jubilæumsfest i 2008.
17-19, 21,49
36
12
60
17
68
16
32
42
84
69
88
12
65
14
56, 57
59
79
66
*
*
*
*

*


*
*
*
*
*
-*
Teglværket i Dømmestrup, foto fra ca.1895. Nedlagt 1916.
Telmanyi, Anne Marie’s skitser til Carl Nielsen-Skolen.
Troldvad, Agnete (1903-1989): Erindringer fra Kohavegård og Friskolen.
42
66-67, 77
60-62
*
***
***
Udskiftningen i Dømmestrup 1786-1805, af Hans Larsen.
Udskiftningen i Lumby o. år 1800, af K.K. Ægidius.
2, 3
15
* *
Øm klosters historie siden 1172, af Karen Dreyer Jørgensen. 22