Jubilæumsskrift og bogen “En fynsk bondeslægts historie”

Et jubilæumsskrift “Carl Nielsens Barndomshjem 1956-2006” (16 sider) kan købes for 30 kr. plus evt. porto.

“En fynsk bondeslægts historie – Mads Hansens slægt på gårdene Marielund, Hestehavegaard, Kohavegaard og Arvensminde i Nr. Lyndelse Sogn”.
134 sider, Illustreret og indbundet i stift bind.
Dette er titlen på en helt ny bog, skrevet af Jürgen Hansen, Nr. Lyndelse, efter flere års lokalhistoriske studier. Den udgives i samarbejde med Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og udkom i januar 2019.
Bogen koster 100 kr. + evt. porto ved forsendelse udenbys.
Kan bestilles ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

En fynsk bondeslægts historie