Nyt fra forening og arkiv i 2018

Medlemsbladet Lokalhistorisk Nyt nr. 82, dateret januar 2018, er i december 2017 uddelt eller sendt til den lokalhistoriske forenings medlemmer. Bladet indeholder denne gang  anden del af Hjortgårds historie. Hjortgård har siden 1866 ligget på Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse, men er i 2016 blevet nedrevet, dog ikke stuehuset fra 1866. Det har fået lov at blive stående, er solgt til private, som er i færd med at renovere huset..
Bladet indeholder også en lille historie om det nu nedrevne husmandssted “Abildhøj” på Albanivej i Nr. Lyndelse.

Og endelig på bladets bagside er der indkaldelse til foreningens og arkivets årlige generalforsamling. Den vil finde sted mandag den 22. januar 2018 kl. 19.30 på “Skullerodsholm”.
Aftenen indledes med et foredrag af stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense:
“Slægtshistorie, lokalhistorie – og Arkiv.dk”. – Alle er velkomne.